Istrie


Mezi mysem Kamenjak na jihu a mysem Savudarija na severozápadě, se rozkládá jedno z nejkrásnějších a nenavštěvovanějších míst celého Jaderského pobřeží. Většina zátok je zalesněná a betonové pláže se střídají s těmi oblázkovými. 

Celá Istrie se dá rozdělit do tří oblastí. 
První z nich bývá nazývána Bílá Istrie a patří sem dvě pohoří Učku a Čičarija. Své označení získala díky vápencovému podkladu. 
Šedá Istrie je zase tvořena převážně šedou jílovitou horninou. 
Poslední část Istrie je nazývána Červená Istrie podle úrodné půdy červenice. 

Celá Istrie zaujímá plochu 3160 km2 a jedná se tak o největší poloostrov Jadranu. Většina letovisek na Istrii je spojena dobrou dopravní sítí, kterou je možno dostat se téměř kamkoliv. Pro pohyb mezi pevninou a přilehlými ostrovy slouží různé trajekty a taxi čluny. Na Istrii je poměrné značné množství památek, které ocení převážně ti, kdo nechtějí trávit celou dovolenou sluněním na pláži. V posledních letech vyrůstá na pláži značné množství luxusních hotelů a dalších ubytovacích jednotek, proto zde není nedostatek míst k přenocování. 

LETOVISKA 


Buje – Městečko Buje, ležící v západoistrijském vnitrozemí, lze poznat již na dálku, když k němu budete přijíždět. Jakousi dominantou celého města je kostelní věž, která se tyčí nad ostatní budovy. Město stojí za navštívení hlavně z architektonického hlediska. Uprostřed náměstíčka je k vidění gotický palác z 15. století, kde jsou k obdivování nástěnné fresky. Za vidění stojí rozhodně i varhany z roku 1791, umístěné v barokním kostele sv. Servula. 

Lovran a Opatia – Letoviska spolu téměř splývají, proto bývají často řazena dohromady. Opatia jsou přímořské lázně, které jsou jakýmsi centrem Kvarnerské riviéry. Před 1. světovou válkou patřili mezi nejoblíbenější destinace Rakouska-Uherska. Opatia má navíc statut klimatických lázní, který získala díky částečkám soli, které se pohybují ve vzduchu a mají blahodárdný účinek na naše dýchací orgány. 

Medulin – 10 km jižně od Puly v nejjižnějším cípu poloostrova Istrie leží jedno z nejvýznamějších turistických míst, letovisko Medulin. Medulin je ideální zejména pro koupání a zaujme velkým množstvím zeleně, která se kolem pláží rozkládá. Pláže jsou povětšinou z drobných oblázků nebo betonu. 

Novigrad – Městečko, které byste si určitě neměli nechat ujít, jedete-li na dovolenou s malými dětmi. Nachází se zde totiž velké množství cukráren, restaurací či kaváren. Dospělí by si zase neměli nechat ujít ochutnávku místního vína Malvazija. V červenci a srpnu je zde navíc přísný zákaz vjezdu aut, takže je zde nejen čistý vzduch ale i bezpečno. 

Poreč – Žije zde téměř 22 tisíc obyvatel, přesto je Poreč nejnavštěvovanějším místům západního pobřeží Istrie. Poreči dominují dvě laguny Plava laguna a Zelena laguna, kde vznikla dvě obrovská letoviska, která by mohla někomu připomínat samostatná městečka. V letních měsících si zde člověk užije spoustu zábavy. Jsou zde pořádány různě slavnosti, počínaje festivalem populární hudby a konče různými sportovními zápasy. Z historických památek byste si neměli nechat ujít Eufraisovu baziliku, která byla postavena v 6. století a osloví vás nejen svými freskami, ale také třeba mozaikami na podlaze. Bazilika je dokonce zapsána na seznamu kulturního dědictví Unesco. Za zábavou se musíte vydat na hlavní třídu Decumanus, kde je k dostání ta nejlepší zmrzlina, podávána do obrovských a bohatě zdobených pohárů. Velice dobré koupání je na ostrově Sv. Nikola, kam je možno dopravit se jedním z mnoha linkových člunů. 

Pula – Největší město celé Istrie, dalo by se považovat také za jakési její centrum, je město Pula. Jedná se o nejstarší město na celém Jadranu a traduje se, že se zakládáním města pomáhali i samotní argonauté. Okolí Puly nijak neoplývá svojí krásou, protože se na něm podepsal turistický ruch, který zdejší přírodu nenávratně poznamenal. V okolí pláží, v malých zátočinách najdeme ovšem také místa, která nebyla nikterak poznamenána výstavbou turistických staveb. Ve městě je velké množství římských pozůstatků, které zaujmou již na první pohled. 
Již od 1. století zde stojí Římský amfiteátr, který sloužil k soubojům mezi gladiátory a je pátým nejzachovalejším amfiteátrem v celé Evropě. Kromě amfiteátru si určitě povšimnete římských hradeb, lemující ulici Istarska. Na jižním konci hradeb stojí triumfální oblou Sergiů, který byl postaven na památku rodiny Sergiů v roce 27 př.n.l.. Benátská pevnost se rozprostírá na jednom ze sedmi vrcholů Puly a není zrovna jednoduché se k ní dostat. Schody k ní vedou z ulice Castropola a jsou poměrně dobře skryty.  

Ti, co nepřijedou do Puly za památkami, ale za koupáním, by měli navštívit skalnaté pobřeží na Verdule, kde je velké množství nejen kempů, ale i ostatních ubytovacích zařízení. Na pobřeží je i spousta mělčin, které ocení hlavně rodiny s malými dětmi.